BUAB

Hakkımızda

 

İstanbul Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜAB), Rektörlük Makamına bağlı olarak faaliyet gösteren bir araştırma kuruluşudur. 2019 yılında kurulan BÜAB, Avrupa Birliği (AB) bütünleşme hareketlerine odaklanan araştırma ve eğitim başta olmak üzere çeşitli etkinlikler aracılığıyla Üniversitedeki bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve Türkiye’nin AB’ye uyum ve AB ile bütünleşme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Merkez, bu doğrultuda,

Avrupa bütünleşme sürecine ve Türkiye’nin bu süreçteki yerine odaklanan çok yönlü araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmeyi, 

disiplinlerarası yaklaşımla bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı, 

akademisyenlerin bu etkinliklere katılımını sağlayarak kariyer gelişimlerine destek olmayı,

ulusal ve uluslararası dış paydaşlarla iş birliğini geliştirmeyi, ve 

akademik programları tamamlayıcı nitelikte katma değer sağlamayı hedeflemektedir. 

BÜAB, bu amaçlarla yılda iki defa çeşitli uzman ve akademisyenlerin katılımıyla “Avrupa Birliği'nin Dış Politikası: Eğilimler ve Perspektifler” temalı uluslararası konferanslara ev sahipliği yapmaktadır. Buna ek olarak, haftalık uluslararası basın derlemeleriyle kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmektedir. BÜAB bünyesinde ayrıca öğrenci çalıştayları ve eğitim programları da gerçekleştirilmektedir.