BUAB
Tarih: 09 Şubat 2022

AB ve Sürdürülebilir Kalkınma Lisansüstü Öğrenci Çalıştayı

25. Yıl Etkinlikleri

Moderatör: Prof. Dr. Armağan Gözkaman
Konuklar: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrencileri
Tarih: 09.02.2022
Saat: 10.00 - 16.00
*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
Toplantı Kimliği (Meeting ID): 975 1841 6667
Düzenleyen: Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
*Sunulan bildirilerin %80’ini izleyen tüm katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.