BUAB

Kayıt ve Katılım

AB Dış Politikası: Eğilimler ve Perspektifler 

(İkinci Uluslararası Konferans)

Çevrim İçi Kayıt Formu

 

Beykent Üniversitesi Online Eğitim İlgili Kişi Aydınlatma Metni

 
Online eğitim faaliyetlerinde öğrenci/mezun veya katılımcı olarak online görüşme vasıtasıyla erişilebilir olduğu ölçüde ad, soyad, iletişim bilgilerim ile alenileştirdiğim ölçüde görsel ve işitsel kayıtlarımın yurtdışında sunucuları bulunan Microsoft Teams ve/veya Zoom sistemleri üzerinden kaydedilmesine, yurtdışı veri merkezinde depolanan söz konusu kişisel verilerimin görüşmelerin yalnızca içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılmasına;
Online eğitim süreçlerinde tarafıma tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise kişisel verilerimin işlenmesine;